כתב אחריות

משך אחריות
– האחריות הינה בתוקף למשך 12 חודשים מיום רכישת המוצר

האחריות הינה בתוקף בהתקיים התנאים הבאים
– המוצר עצמו לא נפתח\פורק
– המוצר לא נמכר\הועבר לאדם אחר לאחר רכישתו מPowerPacks-
– לא נגרם למוצר נזק פיזי כגון מכות חיצוניות, רטיבות, לחץ פיזי מעבר ללחץ סביר, משיכה חזקה בחוטים וכו'
– לא נגרם למוצר נזק כתוצאה מהתקנה לא נכונה
– השימוש במוצר נעשה בתחום מגבלותיו הטכניות
– לא בוצע שימוש לא נכון במוצר כגון:
היפוך קטבים, הצלבת קטבים, חיבור סוללה למטען שאינו תקין או לא מתאים (הן מבחינת מתח וזרם והן מבחינת התאמה לסוג הסוללה), חיבור מטען לחוטי הפריקה של הסוללה\חיבור סוללה לצרכן דרך חוטי הטעינה, התרוקנות מוחלטת של סוללה עקב אי שימוש לטווח זמן ממושך, חיבור סוללה ביחד עם סוללה נוספת ללא אישור מ-PowerPacks
– לא נגרם למוצר נזק כתוצאה מתקלה של כל אחד מהרכיבים האחרים במערכת
– לא נגרם למוצר נזק כתוצאה מחוסר התאמה לשאר רכיבי המערכת
– הלקוח התקין נתיך (פיוז) על החוט האדום של הפריקה ונתיך נוסף על החוט האדום של הטעינה המתאים למתח הסוללה ולזרם הפריקה והטעינה

הערות למוצרים ספציפיים
מטענים:
– האחריות אינה תקפה על מטענים

בקרים:
– האחריות אינה תקפה במקרה שהבקר לא הותקן על ידי טכנאי של PowerPacks או טכנאי ש PowerPacks-הפנתה אליו

מימוש אחריות
– מימוש האחריות אורך עד כ-14 ימי עסקים מיום קבלת המוצר למעבדתנו
– על הלקוח להביא ולאסוף את המוצר ממעבדת  PowerPacks בתיאום מראש, או לשלוח את המוצר למעבדתנו כשהמוצר ארוז היטב
* במקרה שהלקוח בחר להביא את המוצר למעבדתנו בעזרת משלוח, עלויות השילוח למעבדה וממנה יחולו על הלקוח
 PowerPacks -אינה אחראית על עלויות פירוק והרכבה של המוצר לשם מימוש האחריות
 PowerPacks -אינה מתחייבת לתקן סוללה שלא במסגרת האחריות
– עלות תיקון סוללה שלא במסגרת אחריות תהיה מורכבת מערך החומרים\חלקים + שעות עבודה
* מחיר שעת עבודה הינו 150ש"ח + מע"מ
* לאחר שסוללה עברה תיקון שלא במסגרת אחריות אך בתוך תקופת האחריות, האחריות תוסר
* תיקון סוללה שלא במסגרת אחריות לא תמיד מחזיר את הסוללה לרמת הבטיחות של סוללה חדשה (תלוי בסוג הנזק)

אזהרות
– PowerPacks אינה אחראית לכל נזק אשר ייגרם לאדם או רכוש מהמוצרים שנרכשו ממנה ואינה בעלת ביטוח חבות מוצר
 PowerPacks -אינה אחראית לכל שימוש במוצריה בצורה המפרה את החוק
– חיבור מקבילי של סוללה של PowerPacks עם סוללה\ות נוספת\ות יבוצע אך ורק לאחר קבלת אישור תאימות סוללות על ידי PowerPacks
* החיבור בין הסוללות יבוצע אך ורק כשכל הסוללות טעונות ל-100%
– אין להשתמש בסוללות של PowerPacks במכשור רפואי

מצבים המהווים סיכון התלקחות בסוללות:
– מים בסוללה
– סוללה פגועה\מארז סוללה פגוע
– הפעלת לחץ פיזי לא סביר על הסוללה
– התקנה לא נכונה של הסוללה כגון: חיבור לא נכון, הלחמות לא תקינות, לחיצת חיבורים לא תקינה, חיבורים אשר לא מתאימים לזרם ומתח הסוללה, חוטים לא מתאימים, בידודי חיווט לא מתאימים\מספיקים, אי חביקה\חביקה לא מספקת למכלול בו נמצאת הסוללה, אי התקנת נתיך וכו'
– פריקה\טעינה בזרם\מתח גבוה מהמותר לסוללה (המגבלות מצויינות על גבי הסוללה)
– שינוי הגדרות\מגבלות ב-BMS
– קצר חשמלי ברכיב המחובר לסוללה\הנמצא בסביבת הסוללה
– חיבור סוללות במקביל כאשר המתח שלהן לא זהה

טיפים לשמירה על אורך חיי הסוללה
– יש להקפיד לא לרוקן את הסוללה באופן קבוע עד סופה (שה-BMS מנתק את זרם הסוללה) ומומלץ להטעין את הסוללה גם לאחר שימוש חלקי
– אין להשאיר את הסוללה ריקה כשהיא לא בשימוש
– אם הסוללה לא מתוכננת להיות בשימוש למשך מספר ימים עד שבועות, יש להביא את הסוללה למצב של כ-50-60% טעינה לפני הפסקת השימוש